Projekty

Kód projektuNázovPrijímateľSchválený projektový grantProgramyStav
ACC01P01 Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy v meste Bardejov Mesto Bardejov 1 399 970 €KlímaActive
ACC01P02 Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 1 399 700 €KlímaActive
ACC01P03 Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 1 377 180 €KlímaActive
ACC02P01 Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina Mesto Žilina 1 310 230 €KlímaActive
ACC02P02 MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene klímy - adaptačné a mitigačné opatrenia Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 1 400 000 €KlímaActive
ACC02P03 Snina - mesto pripravené na klimatickú zmenu Mesto Snina 1 389 200 €KlímaActive
ACC02P04 Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy mesto Brezno 1 400 000 €KlímaActive
ACC02P05 Mesto Košice reaguje na zmenu klímy - spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice) mesto Košice 1 390 220 €KlímaTerminated
ACC02P06 Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien mesto Šaľa 858 814 €KlímaActive
ACC03P01 Aktívna mobilita a zelené vybavenie v ZŠ Borský Mikuláš Základná škola Borský Mikuláš, Záhorácka 919, Borský Mikuláš 29 580 €KlímaActive
ACC03P02 Environmentálny výskum v interiérovej a exteriérovej náučnej zóne Gymnázium Topoľčany, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany 38 950 €KlímaActive
ACC03P03 Škola udržateľnej budúcnosti Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, Bratislava 33 706 €KlímaActive
ACC03P04 Slnko v sieti - Klimatické vzdelávanie a adaptačné opatrenia v škole Spojená škola Sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava 43 550 €KlímaActive
ACC03P05 CLIMECO GAB Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec 44 380 €KlímaActive
ACC03P06 Myslíme a učíme ekologicky Spojená škola, Štúrova 848, Detva 29 195 €KlímaActive
ACC03P07 Učíme sa rozumieť prírode Základná škola, Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto 31 113 €KlímaActive
ACC03P08 Vzdelávaním zvyšujeme povedomie a uskutočňujeme opatrenia v oblasti zmeny klímy Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina 21 310 €KlímaActive
ACC03P09 Zelená Európa - naša zelená škola Gymnázium Partizánske, Komenského 2/1074, Partizánske 46 013 €KlímaActive
ACC03P10 Edukačná záhrada - EDUGA Základná škola, Spojová 3853, Banská Bystrica 22 100 €KlímaActive
ACC03P11 Chrániš vodu, chrániš život Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy 41 765 €KlímaActive
ACC03P12 Klimatická záhrada Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota 39 093 €KlímaActive
ACC03P13 Dajme budúcim generáciám šancu pre nový život Stredná odborná škola, Jesenského 903, Tisovec 27 467 €KlímaActive
ACC03P14 Príroda - LÁSKA pre ŽIVOT Základná škola, Nábrežná ulica 845/17, Kysucké Nové Mesto 35 150 €KlímaActive
ACC03P15 Konáme v oblasti zmeny klímy Gymnázium Andreja Sládkoviča, M. R. Štefánika 8, Krupina 22 212 €KlímaActive
ACC03P16 Ekoučebňa na GYMPABA (ECG) Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava 26 500 €KlímaActive
ACC03P17 Včelí plán pre biodiverzitu Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica 46 500 €KlímaActive
ACC03P18 Ekologicky sa zeleniť, je časom overený hit Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika, Akademika Hronca 1, Rožňava 20 472 €KlímaActive
ACC03P19 Školská EKOmobilizácia. Skúmame, tvoríme a motivujeme, aby sme mali odvahu spoločne meniť svet (nielen okolo nás) a zmierňovať dopady zmeny podnebia. Občianske združenie Bakomi, Pod Červenou studňou 22, Banská Štiavnica 47 500 €KlímaActive
ACC03P20 Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy medzi žiakmi, zamestnancami školy a miestnou verejnosťou prostredníctvom využívania obnoviteľných prírodných zdrojov Základná škola Sama Cambela, Školská 14, 976 13 Slovenská Ľupča 38 200 €KlímaActive
ACC03P21 Učíme sa žiť Špeciálna základná škola, Gen. Svobodu 1273/73, Partizánske 30 666 €KlímaActive
ACC03P22 Chceme rásť zdravo Spojená škola internátna, SNP 1653/152, Považská Bystrica 22 990 €KlímaActive
ACC03P23 Super Eko Škola Základná škola Bieloruská 1, Bratislava 44 793 €KlímaActive
ACC03P24 Vedieť - Rozumieť - Chrániť Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov 50 000 €KlímaActive
ACC03P25 Zelená nórska Tilgnerka Spojená škola Tilgnerova 14, Bratislava 47 500 €KlímaActive
ACC03P26 E.AR.TH Environmentálne a regulované myslenie Základná škola Júlie Bilčíkovej, Budkovce 355 40 388 €KlímaActive
ACC03P27 Využívajte energiu ekologicky! Spojená škola sv. Jána Pavla II., Dlhé hony 3522/2, Poprad 49 990 €KlímaActive
ACC03P28 "EKO – GYMSU: Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy vo výchovnovzdelávacom procese na škole" Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany 26 416 €KlímaActive
ACC04P01 Mokrade pre život a prosperitu: Obnova Ramsarskej lokality v alúviu rieky Moravy Green Foundation, nadácia, Búdková 3552/22, 811 04 Bratislava 624 969 €KlímaActive
ACC04P02 Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 14440/28B, 97 401 Banská Bystrica 983 725 €KlímaActive
ACC04P03 Zachráňme spolu mokrade Voda pre klímu – environmentálne technológie, o.z., Kalinčiakova 298/10, 90 501 Senica 798 140 €KlímaActive
ACC04P04 Obnova mokradí – jazero Veľká Krčava a Žitavský luh SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Basnká Štiavnica 999 670 €KlímaActive
ACC04P05 Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A.Hlinku 2, 949 76 Nitra 888 503 €KlímaActive
ACC04P06 Zlepšenie stavu vybraných mokradi v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, Karloveská 2, 842 02 Bratislava 504 993 €KlímaActive
ACC05P01 KLÍMA BEST – Najlepšie skúsenosti pre lepšiu klímu Občianske združenie Ekoenergia, Kostolná 658/60, 015 01 Rajec 217 219 €KlímaActive
ACC05P03 Žiť zodpovedne so zmenou klímy Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. (SCKR), Pražská 11, 811 04 Bratislava 229 003 €KlímaActive
BIN 01_2021_001 Digital Energy Service Platform KOOR, s.r.o. 865 832 €Obchod a inovácieActive
BIN 01_2021_003 ELDIS-SOCIO (Digitalisation for ELderly and persons with DISabilities in SOCIal services) WELLNEA s. r. o., r. s. p. 1 457 009 €Obchod a inovácieActive
BIN 01_2021_005 Clean electro charging MARTEL Trade s.r.o. 574 289 €Obchod a inovácieActive
BIN 01_2021_007 Ecological CNG in industry and logistics LUBEX, s.r.o. 383 551 €Obchod a inovácieActive
BIN 01_2021_009 Research of mobile zero waste technology for regeneration of used sorbents from industry DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. 433 674 €Obchod a inovácieTerminated
BIN 01_2021_010 Development of Smart Furniture with Artificial Intelligence and Medical Devices NOVOTA ART, s.r.o. 1 874 680 €Obchod a inovácieActive
BIN 01_2021_012 Research and development activities of innovative technology of intelligent cultivation line REVOL TT Consulting s. r. o. 1 388 110 €Obchod a inovácieActive
BIN 01_2021_013 Oversen - keep an eye on your beloved seniors EMM, s.r.o. 486 551 €Obchod a inovácieActive
BIN 01_2021_015 Community ERP in Cloud Asseco Solutions, a.s. 883 149 €Obchod a inovácieActive
BIN 01_2021_016 Innovation of plastic waste recycling system Greentech Slovakia s.r.o. 200 000 €Obchod a inovácieActive
BIN 01_2021_017 Ecologization of tyre bead production by technological innovations in machinery and processes VIPO, a.s. 703 074 €Obchod a inovácieActive
BIN 01_2021_020 Integrated system of active preventive home care for the elderly and chronically ill Diagnose.me a. s. 804 361 €Obchod a inovácieActive
BIN 01_2021_021 Micro Pirana ROEZ, s.r.o. 372 750 €Obchod a inovácieActive
BIN 01_2021_024 Innovation of the production process of the natural thermal and accoustic insulation from sheep wool Wool Style s. r. o. 416 949 €Obchod a inovácieActive
BIN 02_2021_002 Bridging the gap for people with food restrictions - Safe Food BA Solar, s.r.o. 764 626 €Obchod a inovácieActive
BIN 02_2021_024 Applied research for the improvement of acoustic properties of mobile noise barriers BAMIDA s.r.o. 1 197 230 €Obchod a inovácieActive
BIN 02_2021_025 Competitiveness of the company by purchasing new technology ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. 202 500 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS 02_2021_001 Zelené inovácie v študentských záverečných prácach a semestrálnych projektoch Slovenská technická univerzita v Bratislave 185 343 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS 02_2021_003 Udržateľnosť miest a komunít v plánovaní a architektúre Slovenská technická univerzita v Bratislave 200 000 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS 02_2021_005 Inovatívne vzdelávanie ako nástroj na reflektovanie environmentálnych výziev a potrieb trhu práce Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Prešov 198 472 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS 02_2021_009 Interaktívne digitálne nástroje v praktickom výcviku odborného vyučovania Súkromná stredná odborná škola DSA 197 464 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS01_2020_003 mFIRES – Modular First Responder Information System INTELLOPE, s.r.o. 169 569 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS01_2020_005 OPATRIO: Web-based application for home care service management PROROZVOJ, s. r. o. 160 488 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS01_2020_010 Predictive telemedicine platform for senior populations S-Case s. r. o. 140 418 €Obchod a inovácieTerminated
BIN SGS01_2020_011 Innovative lighting solutions made of solid wood and natural materials Setup.lighting s.r.o. 166 176 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS01_2020_012 SELITEX - Second Life for Textile WAKIVAKY j.s.a 194 787 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS01_2020_023 Energy savings and a better environment for children with attendance analysis Zachráň včely s.r.o. 154 350 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS01_2020_026 Replacement of Obsolete Wave Energy for the third generation niore Energy, s.r.o. 159 750 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS01_2020_030 Green roof, energy and water flow model Sky Gardens, s.r.o. 144 513 €Obchod a inovácieTerminated
BIN SGS02_2021_002 Univerzita podporujúca inteligentné aktívne starnutie Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 156 366 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS02_2021_004 Centrum predmetov s otvoreným obsahom Slovenská technická univerzita v Bratislave 200 000 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS02_2021_007 Rozvoj moderného strojárskeho vzdelávacieho programu v oblasti zelenej inteligentnej výroby Žilinská univerzita v Žiline 199 648 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS02_2021_008 Pripravení na 21. storočie Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice 158 850 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS02_2021_010 Budúce inovácie v učení vedy už dnes Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava (Combined school) 47 033 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS02_2021_011 Výzvy obehovej spoločnosti v Ekonomike 4.0 Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, s. r. o. 186 900 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS02_2021_013 Výskum a implementácia zelených inovácií v krajinnej architektúre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 179 175 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS03_2022_001 Bergen Bratislava: výmena poznania a ľudského kapitálu Univerzita Komenského v Bratislave 176 393 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS03_2022_002 Inteligentné systémy ako nástroj znižovania uhlíkovej stopy zelených priemyselných technológií Žilinská univerzita v Žiline 199 944 €Obchod a inovácieActive
BIN SGS03_2022_003 Budovanie excelentnosti v oblasti projektového manažmentu a administrácie cez úzku spoluprácu Slovenská technická univerzita v Bratislave 178 808 €Obchod a inovácieActive
CLT01003 Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave - historické, remeselné a ekologické centrum Gemera Mesto Jelšava 1 000 000 €KultúraActive
CLT01004 Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne Židovská náboženská obec v Trenčíne 898 000 €KultúraActive
CLT01005 Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina Štátny komorný orchester Žilina 937 752 €KultúraActive
CLT01006 LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town) 999 757 €KultúraActive
CLT01007 HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov Slovenské národné múzeum 949 871 €KultúraActive
CLT01008 Obnova kaštieľa rodiny Zichy (Ziči) vo Voderadoch (akronym: ZICHY) Bohdal s. r. o. 563 462 €KultúraActive
CLT01009 Otvorený depozitár Múzeum Slovenského národného povstania 999 357 €KultúraActive
CLT01010 Umelka - Centrum moderného umenia a komunity (UMELKA) Slovenská výtvarná únia 807 840 €KultúraActive
CLT01011 Kúria Zuzana – zážitok v múzeu Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 1 000 000 €KultúraActive
CLT01012 Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (acronym: VILA KULTURA) Vila K 300 170 €KultúraActive
CLT01013 Dnešok je mostom k zajtrajšku – Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády Dominikánsky konvent 834 139 €KultúraActive
CLT01014 Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme na to (akronym: DRAGON, z ang. DO RECONSTRUCTION AUTHENTICALLY AND GO ON). Obec Beckov 809 165 €KultúraActive
CLT01024 Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa Mesto Želiezovce 736 946 €KultúraActive
CLT01025 Kaštiel Ladce (acronym: MaHoLa) Silvia Da Col Heisar s.r.o. 375 966 €KultúraActive
CLT01026 Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach Trenčiansky samosprávny kraj 800 000 €KultúraActive
CLT01027 Radnica otvorená komunitám (Radnica) Mesto Levoča 849 955 €KultúraActive
CLT01028 Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach Obec Lednické Rovne 999 789 €KultúraActive
CLT01029 Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) - rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni 799 550 €KultúraCancelled
CLT01030 Obnova národnej kultúrnej pamiatky - Židovská škola Levice Mestské kultúrne stredisko Levice 900 000 €KultúraActive
CLT02015 EMPATIA V UMENÍ - EMPATHY IN ART (EMIA) Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave 240 807 €KultúraActive
CLT02016 KÓSY KINO CINEFIL 153 794 €KultúraActive
CLT02017 ANGRUSORI – Rómska hudba, dedičstvo, prelínanie a improvizácia Žudro 199 798 €KultúraActive
CLT02018 Študentské fórum Fest Anča ANČA 120 609 €KultúraActive
CLT02019 Slovensko-Islandská spolupráca pri rozvoji malých kultúrnych centier - SLICE OZ Povala 111 039 €KultúraActive
CLT02020 Deň hliny - Čaro hliny Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 198 918 €KultúraActive
CLT02021 NOISS (Nórsko - Island-Slovensko): Nová hudba pre nové publiká Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru 192 300 €KultúraActive
CLT02022 EMCA - Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít Nadácia Milana Šimečku 182 130 €KultúraActive
CLT02023 Vzkriesenie zázraku: Vývoj nového modelu umeleckého festivalu na slovenskom vidieku Pôtoň 200 000 €KultúraActive
CLT03031 Mesiac autorského čítania 2023 v Banskej Štiavnici a v Bratislave literarnyklub.sk 189 130 €KultúraActive
CLT03032 Ako porozumieť digitálnym zbierkam Slovenská národná galéria 199 925 €KultúraActive
CLT03033 Bibliodiverzita – podpora malých nezávislých vydavateľstiev BRAK 186 019 €KultúraActive
CLT03034 Hudba je len jedna Solamente Naturali 85 071 €KultúraActive
CLT03035 Hudobné mosty - vytváranie priestoru pre medzikultúrny dialóg a dôveru hudbou Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie 196 163 €KultúraActive
CLT03036 Pohoda – zveľaďujme slobodu Pohoda festival (s.r.o.) 181 040 €KultúraActive
CLT03037 Minulosť definuje našu budúcnosť POST BELLUM SK 187 949 €KultúraActive
CLT03038 Epic Residencies Klub národnostných menšín a Pamätná Izba Sándora Máraiho 149 601 €KultúraActive
CLT03039 Rastieme s kultúrou Otvor dvor 199 100 €KultúraActive
CLT03040 ART & HOLOCAUST Tatranská galéria v Poprade 115 995 €KultúraActive
CLT03041 Môj dom Východoslovenská galéria 106 490 €KultúraActive
CLTBF01-01 Hradisko Bojná Hands on History 1 270 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF01-02 Návšteva SR na lokalitách a prediskutovanie žiadosti The Norwegian University College for Agriculture and Rural Development 1 058 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF01-03 Návšteva Múzea slovenskej keramickej plastiky v Modre ako dôležitého krok k začatiu bilaterálnej spolupráce Porseleen museet, Telemark Museum 3 684 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF01-04 Skyhoyt live scene a Mestská časť Bratislava-Rača Skyhoyt live scene 3 990 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF01-05 Príprava spolupráca medzi HLB a Mestom Nitra The Norwegian University College for Agriculture and Rural Development 1 058 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF01-07 Príprava partnerstva so Skyhoyt live scene Mestská časť Rača 4 734 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF01-10 Príprava partnerstav Kláštora pod Znievom a spoločnosti Alibier Obec Kláštor pod Znievom 4 734 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF01-11 Kaštieľ Coburgovcov Mesto Jelšava 3 909 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF01-12 Partnerstvo projektu "Obnova a revitalizácia historického parku v Lednických Rovniach" Lednické Rovné 4 320 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02 Očista krásou Company B. Valiente 2 320 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-03 Bilaterálna kultúrna spolupráca medzi Východoslovenskou galériou a nórskou umelkyňou Lise Wullf Lisa Wulf 853 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-05 Kubánske hudobné a tanečné hnutie v Nórsku a na Slovensku SalsaNor 3 174 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-07 Kreatívni partneri Prešovská rozvojová agentúra 3 909 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-08 Diabol je v detailoch Morten Holmefjord 1 263 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-09 Komponovanie modernej hudby Vimarida Music DA 2 116 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-10 Umenie & digitálna kultúra Sorlandets Kunstmuseum 3 174 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-11 Stretnutie s potenciálnymi partnermi TRIO Publishing, s.r.o. 4 492 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-12 Bilaterálna kultúrna spolupráca medzi Východoslovenskou galériou a Interkulturelt Museum v Oslo Východoslovenská galéria 3 909 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-13 Zázraky Pôtoň 3 116 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-14 Tvorba partnerstva - prepájanie kreatívnych centier Kulturfoset Huser 2 116 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-15 Thor Heyerdahl:budovateľ mostov, vizionár a borič hraní. Jeho dedičstvo pre naše dni Studio Kubinsky s.r.o. 3 084 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-16 Tvorba partnerstva - prepájanie kreatívnych centier otvor dvor 3 909 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF02-17 Zázraky Pôtoň 5 000 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
CLTBF05-01 Equal People Prešovská rozvojová agentúra 7 000 €Fond pre bilaterálne vzťahyV implementácii
CLTBF05-02 Udržateľnosť v kultúrnom priemysle – umenie vo verejnom priestore Mesto Modra 7 000 €Fond pre bilaterálne vzťahyV implementácii
CLTBFPI-01 Projekt vzájomnej výmeny zamestnancov/-kýň medzi Fondom na podporu umenia a Arts Council Norway Fond na podporu umenia 36 699 €Fond pre bilaterálne vzťahyV implementácii
CLTBFPI-02 Bilaterálna iniciatíva o historických parkoch a záhradách Národný Trust 40 000 €Fond pre bilaterálne vzťahyV implementácii
CLTBFPI-03 Živé kláštory – pracovná cesta. UK ´23 Pamiatkový úrad SR 25 400 €Fond pre bilaterálne vzťahyV implementácii
CLTPP001 Pro Monumenta II. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 500 000 €KultúraActive
CLTPP002 Červený Kláštor - znovuzrodený Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 100 000 €KultúraActive
DGV01003 Rôzne cesty k rovnosti MyMamy, o.z. 179 730 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV01004 Podpora rodovej rovnosti (PRR) Inštitút ľudských práv 282 517 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV01005 Rodová rovnosť pre rómske komunity (RRR) Človek v ohrození, n. o. 186 166 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV01006 ÚNIK ZO (SPOLU)ZÁVISLOSTI EsFem 179 330 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV01007 Podpora rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku Slovenské národné stredisko pre ľudské práva 180 575 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV01008 Ženské práva sú ľudské práva OZ Žena v tiesni 118 580 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV01009 Spoločne za rovnosť Risotto o.z. 198 000 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV01010 34all" (three for all) - "Three substantial messages on CSE and SRHR for each target group" InTYMYta 176 047 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV01012 Ženy v komunite Únia materských centier 155 020 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV02013 Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich! Fenestra 486 622 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV02014 Spolu s nami - Rozšírenie poradenských a podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti ALEJ Poradenské centrum 499 702 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV02015 Bezpečná cesta z násilia OZ Žena v tiesni 535 400 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV02016 Za dverami domova Poradenské centrum Nádej 457 212 €Domáce a rodovo podmienené násilieCancelled
DGV02017 Bezpečný ženský dom - krok k životu bez násilia Centrum Slniečko, n.o. 599 258 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV02018 LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne LUNA n.o. 600 000 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV02022 Staviame Mosty Pomoci Centrum sociálnych služieb KA 519 497 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV03019 Zastaviť cyklus násilia Aliancia žien Slovenska 577 704 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV03020 BUDÚCNOSŤ BEZ NÁSILIA Zlepšenie a inovácia poskytovaných služieb pre osoby ohrozené násilím v kontexte závislosti BUDÚCNOSŤ, n.o. 493 403 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGV03021 "Kália" - Poradenské centrum pre ženy zažívajúce násilie a ich deti TENENET o.z. 458 848 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
DGVBF01-01 Dosiahnite rovnováhu! Opatrenia na zosúladenie pracovného a súkromného života na Slovensku Holes DISTINKT Consultancy 853 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
DGVBF01-02 Rodová rovnosť dosiahnutá ekonomickou nezávislosťou žien Aj Ty v IT 2 056 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
DGVBF01-03 Zvyšovanie informovanosti o rodovej rovnosti a vzdelávanie 2020 Inštitút ľudských práv 2 468 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
DGVBFPI-01 Stretnutie KMC s donorským partnerom preddefinovaného projektu a aktívna účasť na 3. Európskej konferencii o domácom násilí Inštitút pre výskum práce a rodiny 4 856 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
DGVPP001 JEJ PRÍBEH Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 360 000 €Domáce a rodovo podmienené násilieCancelled
DGVPP002 Zlepšenie ochrany práv obetí - posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu Inštitút pre výskum práce a rodiny 1 400 000 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
FBR-CLT-PDI-01 Match-making event Košice 2019 Úrad vlády SR 18 614 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
FBR-CLT-PDI-02 Stretnutie Správcov programu "Kultúra" v Rumunsku 2019 Úrad vlády SR 1 485 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
FBR-GGC-PDI-01 Seminár pre budúce partnerstvá pre výzvy GGC01 a GGC02 Úrad vlády Slovenskej republiky 1 557 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
FBR01-002 Umelecký výskum ako nová cesta v hudobnej výchove VŠMU 26 323 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
FBR01-003 Rozvoj kultúrnej a vzdelávacej spolupráce v slovensko-islandskom kontexte Jesseniova lekárska fakulta v Martine 29 492 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
FBR01-004 Dni Maximiliána Hella ZŠ a MŠ Maximiliána Hella 19 000 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
FBR01-005 Dobré skutky zachraňujú svet RECORD, s.r.o. 19 997 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
FBR01-008 NORSK – Výmena, spolupráca a vzdelávanie Hevhetia, s.r.o. 29 994 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
FBR01-009 IGC - Spoločná vedecká konferencia o globálnych zmenách UVLF 30 000 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
FBR02-006 Umelecké vzdelávanie pre úspech v post-coronavírusovom digitalizovanom umeleckom svete Victory Art o.z. 24 260 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
FBR02-007 FESTIVAL EKOTOPFILM - ENVIROFILM TUR 46 488 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
FBR02-008 Slovak-Norwegian Cultural Matching Creative Industry Košice, n.o. 43 147 €Fond pre bilaterálne vzťahyV implementácii
FBR02-009 Výmena skúseností medzi vysokoškolskými učiteľmi z Nórska a Slovenska počas pandémie COVID19 a dopady na ich pohodu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 28 755 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
FBRTG01-001 Oslo innovation week Touch4IT s.r.o. 3 156 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
FBRTG01-002 Nonoilen: Predstavenie a prezentácia plastov NONOILEN – novej generácie 100% biologicky založených a biologicky rozložiteľných bioplastov PANARA, s.r.o. 3 634 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
FBRTG01-004 Univerzitná spolupráca Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 726 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
FBRTG01-008 Priebežný vývoj programu medzinárodnej spolupráce (ICP) Žilinská univerzita v Žiline, Výskumné centrum 2 606 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
FBRTG01-011 Modernisation in urban Modernizácia v mestskom priestore - hľadanie nových prístupov Pavol Jozef Šafárik University in Košice 1 926 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
GGC01005 Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou - SIBSU Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 894 227 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGC01006 Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca – CBC4US Združenie miest a obcí Slovenska (Association of Towns and Communites of Slovakia) 466 094 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGC01007 Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA) Mesto Košice 458 504 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGC01008 Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región (CLIMADAM) Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. 462 243 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGC01009 Budúcnosť verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 218 932 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGCBFPI-01 Študijná cesta na Slovensku a účasť na seminári pre budúce partnerstvá Nórsky Barentsov Sekretariát 15 980 €Fond pre bilaterálne vzťahyIniciatíva ukončená
GGCPP001 Zlepšenie integrity verejnej správy / IIPA Úrad vlády Slovenskej republiky 1 498 890 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGCPP002 Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 200 000 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGCPP003 Zodpovedné verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie 1 449 998 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGCPP004 TRIGLAV – Posilnenie boja proti CBRN (chemickým, biologickým, rádioaktívnym a jadrovým) hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 500 000 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
LDI01002 Byť pasívni nie je cesta Obec Rožkovany 465 500 €Miestny rozvoj a inklúziaCancelled
LDI01003 SpoluBližšie (TogetherCloser) Mesto Spišská Belá 444 482 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI01004 Multifunkčné centrum 4.0 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou 594 519 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI01005 Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou. Mesto Moldava nad Bodvou 616 520 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI01006 Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami Obec Stráne pod Tatrami 951 977 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI01007 Snina - mesto rovnakých príležitostí pre všetkých Mesto Snina 877 050 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI01008 Jednota v rozmanitost Obec Prakovce 773 184 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI01009 Prestavba Reduty Skalka na multikultúrny priestor - Fáza 1 Koordinačné centrum pre deti a mládež mikroregiónu Magnezit v Jelšave Mesto Jelšava 992 978 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI01010 Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová Obec Kružlová 352 701 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI02012 Centrum príležitostí Valaská „Rozvoj multifunkčného centra inklúzie“ Združenie mladých Rómov 951 590 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI02013 Podpora sociálneho začlenenia a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v centre sociálnych služieb Betlanovce v obci Betlanovce Obec Betlanovce 974 535 €Miestny rozvoj a inklúziaCancelled
LDI02014 Spájame sa pre viac príležitostí Mesto Lučenec 749 105 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI02015 Inkluzívne susedstvá nezisková organizácia Projekt DOM.ov 776 200 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI02016 Zmena 21 Armáda spásy na Slovensku 842 168 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI02024 Centrá obnovy Gemera Obnovme Gemer, n.o. 975 070 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI02026 Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina Mesto Žilina 384 327 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI02027 Všetci spoločne za inklúziu Rómov, lokálny rozvoj a znižovanie chudoby v Pečovskej Novej Vsi Obec Pečovská Nová Ves 276 744 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI02028 Komunitné centrum Svidník, miesto pre rozvoj a vzdelávanie marginalizovanej rómskej komunity Mesto Svidník 523 660 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI02029 IncluCAMPUS eduRoma 443 902 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI03017 Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov Agentúra práce BBSK, n.o. 124 964 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI03018 Emancipované rómske ženy bojujú proti diskriminácii Utopia 97 500 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI03020 Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku Centrum komunitného organizovania 142 348 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI03021 Misia 1000 Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu 199 983 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI03022 UPre ženy: Program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít Karpatská nadácia 199 956 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI03023 Rozvojom zručností a kariérového poradenstva k sociálnej inklúzii Človek v ohrození, n. o. 169 531 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDI03025 Podpora a rozvoj aktivít s rómskou komunitou v Zborove Obec Zborov 199 520 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
LDIPP001 Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov Štátny pedagogický ústav 1 300 000 €Miestny rozvoj a inklúziaActive
PdP1 Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 14049/28 97590 Banská Bystrica 1 200 000 €KlímaActive