Projekty

Kód projektuNázovPrijímateľSchválený projektový grantProgramyStav
CLT01003 Kaštieľ Coburgovcov v Jelšave - historické, remeselné a ekologické centrum Gemera Mesto Jelšava 1 000 000 €KultúraActive
CLT01004 Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne Židovská náboženská obec v Trenčíne 898 000 €KultúraActive
CLT01005 Let's turn over a new leaf – Fatra House of Arts Žilina / Prelaďme na novú vlnu – Dom umenia Fatra Žilina Štátny komorný orchester Žilina (State Chamber Orchestra Zilina) 997 177 €KultúraActive
CLT01006 LÝCEUM - Laboratórium otvorenej spoločnosti Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava Staré Mesto /Congregation of the Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) in Slovakia Bratislava Staré Mesto (Old Town) 999 757 €KultúraActive
CLT01007 HraMoKaPlus – Obnova priestorov barokového kaštieľa na hrade Modrý Kameň pre tradície slovenského hračkárstva a bábkarstva v remeselných dielňach, výrobu a predaj regionálnych produktov Slovenské národné múzeum 949 871 €KultúraActive
CLT01008 Obnova kaštieľa rodiny Zichy (Ziči) vo Voderadoch (akronym: ZICHY) Bohdal s. r. o. 563 462 €KultúraActive
CLT01009 Otvorený depozitár Múzeum Slovenského národného povstania 999 357 €KultúraActive
CLT01010 Umelka - Centrum moderného umenia a komunity (UMELKA) Slovenská výtvarná únia (Slovak Union of Visual Arts) 807 840 €KultúraActive
CLT01011 Kúria Zuzana – zážitok v múzeu Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 1 000 000 €KultúraActive
CLT01012 Adaptácia Vily K na kultúrne centrum (acronym: VILA KULTURA) Vila K 300 170 €KultúraActive
CLT01013 Dnešok je mostom k zajtrajšku – Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády Dominikánsky konvent 834 139 €KultúraActive
CLT01014 Urobme autentickú rekonštrukciu a poďme na to (akronym: DRAGON, z ang. DO RECONSTRUCTION AUTHENTICALLY AND GO ON). Obec Beckov 809 165 €KultúraActive
CLT01024 Obnova kaštieľa v Želiezovciach za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho sprístupnenia širokej verejnosti - 1. etapa The city of Želiezovce / Mesto Želiezovce 736 946 €KultúraActive
CLT01025 Kaštiel Ladce (acronym: MaHoLa) Silvia Da Col Heisar Ltd. 438 930 €KultúraActive
CLT01026 Revitalization of the Manor House of Draškovič in Čachtice / Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach Trenčiansky samosprávny kraj /The Self-Governing Region of Trenčín 800 000 €KultúraActive
CLT01027 Radnica otvorená komunitám (Radnica) Mesto Levoča 849 955 €KultúraActive
CLT01029 Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) - rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni 799 550 €KultúraActive
CLT02015 EMPATIA V UMENÍ - EMPATHY IN ART (EMIA) Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave 198 775 €KultúraActive
CLT02016 KÓSY KINO CINEFIL 153 794 €KultúraActive
CLT02017 ANGRUSORI – Rómska hudba, dedičstvo, prelínanie a improvizácia Žudro 199 798 €KultúraActive
CLT02018 Študentské fórum Fest Anča ANČA 120 609 €KultúraActive
CLT02019 Slovensko-Islandská spolupráca pri rozvoji malých kultúrnych centier - SLICE OZ Povala 111 039 €KultúraActive
CLT02020 Deň hliny - Čaro hliny Slovenské národné múzeum - Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 199 900 €KultúraActive
CLT02021 NOISS (Nórsko - Island-Slovensko): Nová hudba pre nové publiká Atrakt Art – združenie pre aktuálne umenie a kultúru 192 300 €KultúraActive
CLT02022 EMCA - Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít Nadácia Milana Šimečku 182 130 €KultúraActive
CLTPP001 Pro Monumenta II. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 500 000 €KultúraActive
CLTPP002 Červený Kláštor - znovuzrodený Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 000 000 €KultúraActive
DGVPP001 JEJ PRÍBEH Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 360 000 €Domáce a rodovo podmienené násilieActive
GGC01005 Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou - SIBSU Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 894 227 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGC01006 Slovensko-ukrajinská cezhraničná spolupráca – CBC4US Združenie miest a obcí Slovenska (Association of Towns and Communites of Slovakia) 466 094 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGC01007 Mestá v Rozšírenom Európskom priestore: Spoločný rozvoj kapacít verejných inštitúcií prostredníctvom slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce a zvyšovanie integrity verejných záležitostí (CEEA) Mesto Košice 458 504 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGC01008 Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región (CLIMADAM) Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. 462 243 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGC01009 Budúcnosť verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 218 932 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGCPP001 Zlepšenie integrity verejnej správy / IIPA Úrad vlády Slovenskej republiky 1 500 000 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGCPP002 Zvyšovanie účinnosti súdnictva prostredníctvom ochrany/posilnenia postavenia obetí a zraniteľných strán Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 1 200 000 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGCPP003 Zodpovedné verejné obstarávanie Úrad pre verejné obstarávanie 1 500 000 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
GGCPP004 TRIGLAV – Posilnenie boja proti CBRN (chemickým, biologickým, rádioaktívnym a jadrovým) hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 500 000 €Dobré spravovanie a cezhraničná spoluprácaActive
LDIPP001 Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich kultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov Štátny pedagogický ústav 1 300 000 €Miestny rozvoj a inklúziaActive