Integrated system of active preventive home care for the elderly and chronically ill


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN 01_2021_020
  • Názov projektu: Integrated system of active preventive home care for the elderly and chronically ill
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu:
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 31.03.2024
  • Prijímateľ: Diagnose.me a. s.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 804 361 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.