Obchod a inovácie


Finančný príspevok:   6 000 000 € - Finančný mechanizmus EHP

                                       14 000 000 € - Nórsky finančný mechanizmus

                                         3 529 413 € - Štátny rozpočet SR

Správca programu: Výskumná agentúra

Donorský partner programu: Innovation Norway

                                                        Nórske centrum pre medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní

                                                        Národná agentúra pre záležitosti medzinárodného vzdelávania

Zameranie programu: