Klimatické zmeny


Finančný príspevok:  5 500 000 € - Finančný mechanizmus EHP

                                      11 000 000 € - Nórsky finančný mechanizmus

                                        2 823 530 € - Štátny rozpočet SR

Správca programu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Donorský partner programu: Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku

                                                        Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie

                                                        Nórska agentúra životného prostredia

Zameranie programu: