Obrázok ku správe: Z ÚROVNE PROGRAMOV VÝZVY PRE BILATERÁLNE VZŤAHY VYHLÁSENÉ!

Z ÚROVNE PROGRAMOV VÝZVY PRE BILATERÁLNE VZŤAHY VYHLÁSENÉ!

Správca programu Úrad vlády SR dňa 4.6.2019 vyhlásil výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok v rámci Fondu pre Bilaterálne vzťahy na úrovni…
04.06.2019
Obrázok ku správe: Informačný seminár a seminár pre budúce partnerstvá k výzve na podporu organizácii pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom

Informačný seminár a seminár pre budúce partnerstvá k výzve na podporu organizácii pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom

Úrad vlády SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ podporeného z Nórskych grantov 2014 – 2021, si dovoľuje informovať verejnosť…
24.05.2019
Obrázok ku správe: Informácia o plánovanej výzve na predkladanie žiadostí o projekt na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva

Informácia o plánovanej výzve na predkladanie žiadostí o projekt na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva

Informácia o plánovanom zverejnení Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu obnovy a revitalizácie kultúrneho dedičstva (Granty…
22.05.2019
Obrázok ku správe: Informácia o plánovanej výzve malej grantovej schémy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia

Informácia o plánovanej výzve malej grantovej schémy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia

Predbežné oznámenie Výzvy malej grantovej schémy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu súčasného umenia (Granty EHP 2014 – 2021) Kód výzvy…
22.05.2019
Obrázok ku správe: Informácia o plánovanej výzve na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi

Informácia o plánovanej výzve na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi

Informácia o plánovanom zverejnení Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi…
21.05.2019
Obrázok ku správe: Informačný deň a seminár pre budúce partnerstvá na obnovu a revitalizáciu kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné využitie alebo rozšírenie využitia kultúrnych pamiatok a podporu podnikateľského potenciálu

Informačný deň a seminár pre budúce partnerstvá na obnovu a revitalizáciu kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné využitie alebo rozšírenie využitia kultúrnych pamiatok a podporu podnikateľského potenciálu

Úrad vlády SR ako správca programu „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ podporeného z Grantov EHP 2014 – 2021…
15.05.2019