Obrázok ku správe:VÝZVA Z FONDU PRE BILATERÁLNE VZŤAHY VYHLÁSENÁ

VÝZVA Z FONDU PRE BILATERÁLNE VZŤAHY VYHLÁSENÁ

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR - Národný kontaktný bod vyhlásilo otvorenú výzvu na posilnenie bilaterálnych…
21.06.2024
Obrázok ku správe:Konferencia "Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia – cesta k výsledkom a sexuálne násilie"

Konferencia "Podpora služieb pre obete domáceho a rodovo podmieneného násilia – cesta k výsledkom a sexuálne násilie"

V dňoch od 6. do 8.  decembra 2023 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia a stretnutie siete Synergy, ktorej názvom a ústrednou témou bola…
27.05.2024
Obrázok ku správe:Oznam o organizačnej zmene v rámci MIRRI SR

Oznam o organizačnej zmene v rámci MIRRI SR

Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1. apríla 2024 bola v rámci MIRRI SR zrušená sekcia technickej pomoci a iných finančných…
04.04.2024
Obrázok ku správe:Nový výskum v oblasti bezpečných ženských domov pre ženy zažívajúce domáce a rodovo podmienené násilie v Nórsku a na Slovensku

Nový výskum v oblasti bezpečných ženských domov pre ženy zažívajúce domáce a rodovo podmienené násilie v Nórsku a na Slovensku

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie, “ implementovaného v…
04.12.2023
Obrázok ku správe:Informácia pre prijímateľov k Prílohe č. 5 Príručky pre bilaterálny fond, verzia 1.1

Informácia pre prijímateľov k Prílohe č. 5 Príručky pre bilaterálny fond, verzia 1.1

Z dôvodu zjavného nesúladu spôsobeného chybou v písaní pri aktualizácii Príručky pre bilaterálny fond na verziu 1.1 a jej prílohy č. 5 „Spôsoby…
07.11.2023
Obrázok ku správe:Výsledky výzvy na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov na realizáciu existujúcich projektov v programe Miestny rozvoj a inklúzia (LDIDP2)

Výsledky výzvy na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov na realizáciu existujúcich projektov v programe Miestny rozvoj a inklúzia (LDIDP2)

Výsledky výzvy LDIDP2 … Dňa 22.9.2023 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Miestny rozvoj…
17.10.2023