Obrázok ku správe:Plánované vyhlásenie výzvy DGV02 v programe Domáce a rodovo podmienené násilie

Plánované vyhlásenie výzvy DGV02 v programe Domáce a rodovo podmienené násilie

Informácia o plánovanom vyhlásení otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu intervenčných tímov na lokálnej úrovni poskytujúcich…
21.04.2021
Obrázok ku správe:Výzva DGV01 - uzavretá

Výzva DGV01 - uzavretá

Správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ oznamuje, že výzva DGV01 na podporu organizácií pracujúcich v oblasti rovnosti medzi ženami a…
19.03.2021
Obrázok ku správe:Otvárame fond pre bilaterálne vzťahy pre on-line bilaterálne iniciatívy v kultúre, politickej a inštitucionálnej oblasti!

Otvárame fond pre bilaterálne vzťahy pre on-line bilaterálne iniciatívy v kultúre, politickej a inštitucionálnej oblasti!

V rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 bol na priamu podporu bilaterálnej spolupráce zriadený špeciálny Fond pre bilaterálne vzťahy. Národný…
17.03.2021
Obrázok ku správe:Uzávierka výzvy LDI03 v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov – vyhodnotenie

Uzávierka výzvy LDI03 v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov – vyhodnotenie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov…
15.03.2021
Obrázok ku správe:Uzávierka výzvy CLT03 v rámci programu Kultúra – vyhodnotenie

Uzávierka výzvy CLT03 v rámci programu Kultúra – vyhodnotenie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR ako Správca programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna…
11.03.2021
Obrázok ku správe:Ministerstvo životného prostredia SR: Predĺženie výzvy ACC04 (ClimaLocal)

Ministerstvo životného prostredia SR: Predĺženie výzvy ACC04 (ClimaLocal)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Správca programu SK-Klíma vydáva Usmernenie č. 1 k otvorenej výzve na predkladanie…
01.03.2021