Obrázok ku správe:Výskumná agentúra: Výzva na podporu inovácií a rozvoja podnikania vyhlásená dnes!

Výskumná agentúra: Výzva na podporu inovácií a rozvoja podnikania vyhlásená dnes!

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje otvorenú Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií…
17.06.2021
Obrázok ku správe:Program Miestny rozvoj a inklúzia: Výsledky výzvy LDI01

Program Miestny rozvoj a inklúzia: Výsledky výzvy LDI01

Dňa 26. mája 2021 rozhodlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Miestny rozvoj a inklúzia…
16.06.2021
Obrázok ku správe:Správa o stave implementácie Grantov EHP a Nórska za rok 2020 v celoeurópskom kontexte je vydaná!

Správa o stave implementácie Grantov EHP a Nórska za rok 2020 v celoeurópskom kontexte je vydaná!

Granty EHP a Nórska predstavujú záväzok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska podporovať udržateľnejší a inkluzívnejší rast v Európe, podporovať…
14.06.2021
Obrázok ku správe:Informačný online seminár k výzve DGV02

Informačný online seminár k výzve DGV02

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ financovaného z Nórskeho…
03.06.2021
Obrázok ku správe:Program Domáce a rodovo podmienené násilie: Výsledky 1. uzávierky výzvy DGV01

Program Domáce a rodovo podmienené násilie: Výsledky 1. uzávierky výzvy DGV01

Dňa 3. mája 2021 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako správca programu „Domáce a rodovo podmienené násilie…
24.05.2021
Obrázok ku správe:Druhá výzva DGV02 v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie je vyhlásená!

Druhá výzva DGV02 v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie je vyhlásená!

Správca programu – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásil dňa 14. mája 2021 otvorenú výzvu DGV02 na predkladanie…
12.05.2021