Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC02P01
  • Názov projektu: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Žilinský
  • Okres realizácie projektu: Žilina
  • Plánované ukončenie projektu: 27.02.2024
  • Prijímateľ: Mesto Žilina
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 310 230 €

Projekt je realizovaný v programe Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na: https://www.minzp.sk/eea/podporene-projekty/.