Ecological CNG in industry and logistics


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN 01_2021_007
  • Názov projektu: Ecological CNG in industry and logistics
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Žilinský
  • Okres realizácie projektu: Čadca
  • Plánované ukončenie projektu: 29.02.2024
  • Prijímateľ: LUBEX, s.r.o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 383 551 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.