Študentské fórum Fest Anča


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT02018
  • Názov projektu: Študentské fórum Fest Anča
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Žilinský
  • Okres realizácie projektu: Žilina
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2023
  • Prijímateľ: ANČA
  • Webová stránka projektu: www.festanca.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 120 609 €

Popis projektu

Študentské fórum Fest Anča je platforma pre európske univerzity so zameraním na animáciu a ich študentov. Cieľom projektu je spojiť študentov s distribútormi, ktorí majú záujem o propagáciu študentských filmov. Toto fórum je financované z projektového Grantu EHP pre dve ročníky festivalu v júli 2022 a júli 2023. Po dvoch rokoch bude možné projekt zhodnotiť na základe spätnej väzby od partnerských a škôl, čo dopomôže k vylepšeniu budúcich edícií tohoto unikátneho podujatia. Projekt pre školy a študentov animácie by mal priniesť skvalitnené edukačné výsledky a pomôcť tak neustále zlepšovať výučbu animácie v Európe. Študentské fórum Fest Anča bude trvalým projektom profesionálneho programu Fest Anča a bude tak neustále schopné reagovať na aktuálne problémy.

Video