Podpora sociálneho začlenenia a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v centre sociálnych služieb Betlanovce v obci Betlanovce


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI02013
  • Názov projektu: Podpora sociálneho začlenenia a pozitívnych zmien v komunitách s dôrazom na MRK prostredníctvom rozvoja komunitnej práce v centre sociálnych služieb Betlanovce v obci Betlanovce
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Košický
  • Okres realizácie projektu: Spišská Nová Ves
  • Plánované ukončenie projektu: 13.08.2023
  • Prijímateľ: Obec Betlanovce
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Cancelled

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 974 535 €

Video