TRIGLAV – Posilnenie boja proti CBRN (chemickým, biologickým, rádioaktívnym a jadrovým) hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici


Základné informácie

 • Kód projektu: GGCPP004
 • Názov projektu: TRIGLAV – Posilnenie boja proti CBRN (chemickým, biologickým, rádioaktívnym a jadrovým) hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici
 • Program: Dobré spravovanie a cezhraničná spolupráca
 • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
 • Okres realizácie projektu: Bratislava I
 • Začiatok realizácie projektu: 18.02.2021
 • Plánované ukončenie projektu:
 • Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 • Komponent/opatrenie:
 • Status:Prebieha

Financovanie

 • Schválený projektový grant: 2 500 000 €

Video