Energy savings and a better environment for children with attendance analysis


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN SGS01_2020_023
  • Názov projektu: Energy savings and a better environment for children with attendance analysis
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Trnavský
  • Okres realizácie projektu: Galanta
  • Plánované ukončenie projektu: 30.11.2022
  • Prijímateľ: Zachráň včely s.r.o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 154 350 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.