Misia 1000


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 199 983 €

Popis projektu

Projekt Misia 1000 stavia na dvoch desaťročiach úspešného rozvoja zdravotnej mediácie a terénnej práce v marginalizovaných rómskych komunitách (MRK) vykonanej prijímateľom a na úspešnom pilotnom projekte s rovnomenný názvom. Projekt je postavený na realizácii mediácie zdravia v prostredí sociálne znevýhodnených komunít, a je zameraný na kľúčových prvých 1000 dní od počatia dieťaťa. Intervencie, v domácom prostredí aj v nemocnici, vykonávajú babice - rómske asistentky zdravia. Práve samotné babice pochádzajú z komunity, v ktorej pôsobia, šíria povedomie medzi tehotnými ženami a matkami, poskytujú podporu, prepájajú ženy a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pomáhajú s predpôrodnou starostlivosťou a starostlivosťou o novorodencov a batoľatá. V rámci projektu sa budujú komunitné kapacity v oblasti starostlivosti o tehotné ženy počas pobytu v pôrodnici, ako aj po prepustení, pričom prichádza k posilňovaniu vzájomných vzťahov medzi komunitami.

Video