Innovation of plastic waste recycling system


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN 01_2021_016
  • Názov projektu: Innovation of plastic waste recycling system
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Banská Bystrica
  • Plánované ukončenie projektu: 31.01.2023
  • Prijímateľ: Greentech Slovakia s.r.o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 200 000 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.