Bibliodiverzita – podpora malých nezávislých vydavateľstiev


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT03033
  • Názov projektu: Bibliodiverzita – podpora malých nezávislých vydavateľstiev
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava I
  • Plánované ukončenie projektu: 02.11.2023
  • Prijímateľ: BRAK
  • Webová stránka projektu: www.brakfestival.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 186 019 €

Popis projektu

Bratislavský knižný festival vznikol s cieľom prispieť k rozvoju kultúrnej infraštruktúry a zvýšiť citlivosť ku kvalite knižnej produkcie. Festival plní vo vzťahu k slovenskej kultúrnej verejnosti aj úlohu najväčšej medzinárodnej prehliadky literatúry, knižného umenia a ďalších príbuzných kreatívnych odvetví, založenej na princípe nekomerčnej motivácie a vysokej pridanej hodnoty. Program festivalu tvoria diskusné panely, stretnutia s autormi, prednášky, workshopy, filmové a divadelné produkcie, predstavenia a koncerty. Multižánrovosť festivalu vyplýva z vnímania knihy ako výsledku spojenia verbálnej činnosti (text) a vizuálnej tvorivej činnosti (ilustrácia, sadzba, dizajn), s častými presahmi do performatívnych žánrov (divadelné a filmové spracovania, hudba). Zároveň festival vytvára predpoklady na prepojenie profesionálov a laikov zastupujúcich rôzne záujmy s cieľom zintenzívniť kontakty a spoluprácu medzi domácim a zahraničným tvorivým prostredím. Festival cieli podporiť a propagovať koncept bibliodiverzity na Slovensku a posilniť spoločenstvo malých vydavateľov.

Video