MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene klímy - adaptačné a mitigačné opatrenia


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC02P02
  • Názov projektu: MITADAPT: Nízkouhlíková Bratislava-Karlova Ves odolná voči zmene klímy - adaptačné a mitigačné opatrenia
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava IV
  • Plánované ukončenie projektu:
  • Prijímateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
  • Webová stránka projektu: mitadapt.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 400 000 €