Mesto Košice reaguje na zmenu klímy - spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice)


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC02P05
  • Názov projektu: Mesto Košice reaguje na zmenu klímy - spoločne dosiahneme viac (ClimaUrbanKosice)
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Košický
  • Okres realizácie projektu: Košice I
  • Plánované ukončenie projektu: 12.05.2024
  • Prijímateľ: mesto Košice
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Terminated

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 390 220 €

Projekt je realizovaný v programe Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na: https://www.minzp.sk/eea/podporene-projekty/.