SpoluBližšie (TogetherCloser)


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI01003
  • Názov projektu: SpoluBližšie (TogetherCloser)
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Kežmarok
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Mesto Spišská Belá
  • Webová stránka projektu: spolublizsie.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 476 982 €

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je vybudovať multifunkčné centrum slúžiace deťom a mladým ľuďom z mesta Spišská Belá a okolia. Súčasťou centra je mládežnícky klub Face clubu, ako aj vzdelávacie centrum Pôjd, ktoré bude slúžiť na neformálne a zážitkové vzdelávanie, na inšpiratívne a inovatívne aktivity a coworking. Vybudovaním vzdelávacieho centra sa zvýši povedomie o neformálnom vzdelávaní, ale predovšetkým sa vytvorí priestor na preventívne programy. Tieto programy sú zamerané na toleranciu a porozumenie, na prácu s médiami a mediálnu gramotnosť, ako aj činnosti zamerané na kyberšikanu alebo inklúziu. Projekt integruje spoluprácu s občianskymi združeniami zo Slovenska, ale aj nórskym partnerom Newschool. Projekt tiež zahŕňa výstavbu Komunitnej záhrady pri komunitnom centre, ktorá bude slúžiť na vonkajšie aktivity. Podporenými aktivitami sa vytvorí multifunkčné centrum pre mládež, ktoré dokáže reagovať na rýchlo meniace sa potreby detí a mladých a taktiež im poskytne adekvátnu podporu pri ich potrebách.

Video