Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou.


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI01005
  • Názov projektu: Priestor nás spája – Multifunkčné centrum v Moldave nad Bodvou, ktoré spája deti a mládež minority s majoritou.
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Košický
  • Okres realizácie projektu: Košice-okolie
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Mesto Moldava nad Bodvou
  • Webová stránka projektu: www.mcmoldava.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 710 436 €

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je znížiť segregáciu rómskych a znevýhodnených detí a mládeže v Moldave nad Bodvou a zároveň uľahčiť ich integráciu do spoločnosti v rámci mesta a jeho okolia. V meste funguje viacero centier, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou, avšak je nevyhnutné zlepšiť ich vzájomnú komunikáciu, koordináciu a spoluprácu. Práve z tohto dôvodu je prvotným cieľom projektu zriadenie multifunkčného centra pre deti a mládež, ktoré by bolo koordinačným centrom pre ďalšie centrá a tým zlepšiť ich úroveň komunikácie a spolupráce. Projekt sa tiež zameriava na zabezpečenie vysokokvalitných služieb pre deti a mládež v rôznych oblastiach (zdravotníctvo, vzdelávanie, nediskriminácia, zamestnanosť), vytvorenie koncepcie rozvoja práce s mladými ľuďmi a zlepšením úrovne sociálnej infraštruktúry a služieb pre deti a mladých ľudí zo znevýhodnených skupín.

Video