Predictive telemedicine platform for senior populations


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN SGS01_2020_010
  • Názov projektu: Predictive telemedicine platform for senior populations
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava IV
  • Plánované ukončenie projektu: 31.10.2023
  • Prijímateľ: S-Case s. r. o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Terminated

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 140 418 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.