ELDIS-SOCIO (Digitalisation for ELderly and persons with DISabilities in SOCIal services)


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN 01_2021_003
  • Názov projektu: ELDIS-SOCIO (Digitalisation for ELderly and persons with DISabilities in SOCIal services)
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Trnavský
  • Okres realizácie projektu: Galanta
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: WELLNEA s. r. o., r. s. p.
  • Webová stránka projektu: eldis-socio.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 457 009 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.