Ecologization of tyre bead production by technological innovations in machinery and processes


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN 01_2021_017
  • Názov projektu: Ecologization of tyre bead production by technological innovations in machinery and processes
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
  • Okres realizácie projektu: Partizánske
  • Plánované ukončenie projektu: 31.03.2024
  • Prijímateľ: VIPO, a.s.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 703 074 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.