Zodpovedné verejné obstarávanie


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 449 998 €

Popis projektu

Projekt sa zameriava na propagáciu princípu hodnota za peniaze vo verejnom obstarávaní predovšetkým prostredníctvom priblíženia a zviditeľnenia metód, akými sú MEAT kritériá a prípravné trhové konzultácie. V rámci jeho implementácie sa predpokladá vydanie analýzy, stratégie, 6 metodík a viac ako 30 školiacich aktivít a workshopov zameraných na verejných obstarávateľov a obstarávateľov na Slovensku. Zamestnanci úradu sa tiež zúčastnia predbežných trhových konzultáciách slovenských verejných obstarávateľov. Cieľom projektu bude monitorovať ich postoje k tejto praxi a zároveň zhromažďovať informácie, ktoré budú následne využité pri príprave metodiky k tejto problematike. Projektový tím pracoval na analýze využívania MEAT kritérií na Slovensku. Výsledkom analýzy sú dáta, ktoré pomôžu pri vytváraní stratégie projektu, ktorá predstavuje ďalší krok realizácie tohto projektu.

Video