Chrániš vodu, chrániš život


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC03P11
  • Názov projektu: Chrániš vodu, chrániš život
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
  • Okres realizácie projektu: Levice
  • Plánované ukončenie projektu: 27.08.2022
  • Prijímateľ: Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy
  • Webová stránka projektu: gymsahy.edupage.org
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 41 765 €

Projekt je realizovaný v programe Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na: https://www.minzp.sk/eea/podporene-projekty/.