Ženy v komunite


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 155 020 €

Popis projektu

Projekt Ženy v komunite – od dobročinnosti k rovnocennej práci v komunitách sa realizuje v celoslovenskej sieti materských centier s dôrazom na centrá, ktoré sú v blízkosti vylúčených komunít a predstavuje systém opatrení a aktivít, ktoré systematicky vzdelávajú a zvyšujú povedomie o rodovej rovnosti. Projekt zahŕňa vypracovanie interaktívnej metodiky s dôrazom na rod. rovnosť / nerovnosť a jej presadzovanie ako prirodzenej hodnoty, ako aj senzibilizáciu prístupu k ženám a vylúčenie akejkoľvek formy násilia vo vzťahoch medzi ľuďmi. Každá z aktivít projektu vo forme výskumu, vzdelávania, aj odborného diškurzu formou okrúhlych stolov sa bude realizovať v každom z 8 krajov Slovenska. Rovnako sa projekt realizuje na sociálnych sieťach vo virtuálnom priestore formou kampane Invisible Women vo podobe série blogov, infografík, virálnych videí na sociálnych sieťach, ktoré scitlivia verejnú mienku smerom k vnímaniu skutočnej diskriminácie v spoločnosti a možnosti zmeniť.