SELITEX - Second Life for Textile


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN SGS01_2020_012
  • Názov projektu: SELITEX - Second Life for Textile
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Pezinok
  • Plánované ukončenie projektu: 28.02.2024
  • Prijímateľ: WAKIVAKY j.s.a
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 194 787 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.