Podpora a rozvoj aktivít s rómskou komunitou v Zborove


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI03025
  • Názov projektu: Podpora a rozvoj aktivít s rómskou komunitou v Zborove
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Bardejov
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Obec Zborov
  • Webová stránka projektu: www.zborov.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 280 673 €

Popis projektu

Cieľovou skupinou, ktorú má projekt podporiť, je marginalizovaná rómska komunita v obci Zborov. Výsledkom projektu budú nové služby poskytované početnej marginalizovanej rómskej komunite v obci Zborov a taktiež dôjde k zvýšeniu kapacity organizácií už pôsobiacich v oblasti sociálnej inklúzie priamo v marginalizovanej rómskej komunite. Vďaka projektu bude rozšírená doterajšia ponuka Komunitného centra, terénnej sociálnej práce, národného projektu Zdravé regióny atď. a taktiež budú rozšírené aj podporené aktivity partnerov projektu.

Video