Green roof, energy and water flow model


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN SGS01_2020_030
  • Názov projektu: Green roof, energy and water flow model
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Košický
  • Okres realizácie projektu: Košice I
  • Plánované ukončenie projektu: 31.05.2023
  • Prijímateľ: Sky Gardens, s.r.o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Terminated

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 144 513 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.