NOISS (Nórsko - Island-Slovensko): Nová hudba pre nové publiká


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 192 300 €

Popis projektu

Predmetom projektu je partnerská spolupráca rozvoja publika, budovania kapacít a nadnárodnej mobility propagujúcej hodnoty tvorivosti, umeleckej slobody a spolupráce v súčasnej avantgardnej hudbe. Prostredníctvom organizačnej, kurátorskej a umeleckej spolupráce pri tvorbe inovatívnych foriem hudby a zvukového umenia sa vytvorí komunita tvorcov zmien. Komunita bude schopná reagovať na kľúčové kritické, sociálne a politické výzvy, ktorým naše krajiny v súčasnosti čelia. V rámci projektu sa vytvorí aj spoločne kurátorovaný umelecký program nových spoluprác, koncertov a vystúpení, predstavený na festivale súčasnej hudby NEXT v Bratislave a v Spišskom Hrhove, Osle a Reykjavíku. Prednáškovo-diskusný program bude prepájať hudbu s relevantnými, sociálnymi a kultúrnymi témami a bude poskytovať aktivity podporujúce budovanie kapacít partnerov projektu a rozvoja publika v súčasnej hudbe. Na projekte s hlavným organizátorom o.z. Atrakt Art spolupracujú miestne organizácie zo Slovenska A4 – Priestor súčasnej kultúry, Bratislava EQO, Spišský Hrhov, Antalova Music z Nórska a kolektív RASK z Islandu.

Video