Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI01006
  • Názov projektu: Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Kežmarok
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Obec Stráne pod Tatrami
  • Webová stránka projektu: www.stranepodtatrami.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 120 561 €

Popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie multifunkčného športového zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami. Súčasťou toho je aj vytvorenie siete centier implementujúcich rôznorodé aktivity s cieľom prispieť k zlepšeniu prístupu zraniteľných detí a mládeže zo znevýhodnených oblastí k širšiemu okruhu mimoškolských činností. Aktivity sú zamerané na zlepšenie ich osobného rozvoja a poskytnutie zručností zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti. Do projektu bude zapojených 8 právnických osôb, vrátane žiadateľa, jedného nórskeho partnera a 6 právnických osôb zo Slovenska. Prostredníctvom aktivít žiadateľa a partnerov projektu sa eliminujú negatívne vplyvy, posilní prevencia a zabezpečí rast v tvorbe zdravej spoločnosti so stálym ekonomickým zázemím a pestrou kultúrou spoločenského života.

Video