Výskum a implementácia zelených inovácií v krajinnej architektúre


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN SGS02_2021_013
  • Názov projektu: Výskum a implementácia zelených inovácií v krajinnej architektúre
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Nitriansky
  • Okres realizácie projektu: Nitra
  • Plánované ukončenie projektu: 29.02.2024
  • Prijímateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 179 175 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.