Červený Kláštor - znovuzrodený


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 100 000 €

Základné informácie v kocke

Národná kultúrna pamiatka Kláštor kartuziánov v obci Červený Kláštor patrí k najvýznamnejším pamiatkam svojho druhu na Slovensku a je najväčšou a najvýznamnejšou pamiatkou v správe Pamiatkového úradu SR. História vzniku kláštora do roku 1320, kedy ho založili kartuziánski mnísi ako filiálny konvent kláštora na Skale útočišťa na Spiši. Samotná výstavba kláštora sa začala až o desať rokov neskôr. V priebehu 18. storočia prešiel čiastočne stavebnými úpravami, ktoré určili jeho dnešnú podobu. Hlavnými zachovanými stavbami areálu sú gotický jednoloďový kostol, stredoveká kláštorná budova s refektárom a s krížovou chodbou, tzv. hodinová veža, hospodárske budovy a tzv. veľká klauzúra s čiastočne zachovanými domami pre mníchov. Umelecko-historicky najhodnotnejšiu výzdobu nástennými maľbami má zachovanú kostol a stredoveký refektár. Kláštor reprezentuje na Slovensku jeden z mála zachovaných príkladov monastickej architektúry kartuziánskej a kamaldulskej rehole a je významným aj v kontexte európskeho kultúrneho dedičstva. V súčasnosti sa okrem múzea nachádza v objekte napríklad aj historicky zariadená krčma z 18. storočia, obchod s ručne vyrábanými suvenírmi a kláštornými bylinkami a objekt ponúka aj kláštorné ubytovanie.

Popis projektu

Predmetom projektu je zásadným spôsobom zmeniť doterajšiu podobu dvoch objektov a ďalších vybraných častí kláštora kartuziánov a to prostredníctvom pamiatkovej obnovy kombinovanej s vložením nového obsahu korešpondujúcim s jeho historickým odkazom. Obnova a nová funkčná náplň časti kláštora má zabezpečiť schopnosť nielen udržať nadobudnutú podobu ale aj generovať výnosy, ktoré by umožnili ďalej pokračovať v obnove. Cieľom projektu je na jednej strane podstatné zatraktívnenie kláštorného areálu, hospodárskej budovy a konventu, pre návštevníkov a to formou a obsahom zážitkovej návštevy kultúrno – historickej pamiatky a na strane druhej, vytvorenie podmienok pre doškoľovacie aktivity v oblasti ochrany pamiatok. Vytvorenie novej ponuky pre návštevníka vychádza z oživenia vybraných súčastí niekdajšieho života mníchov ale aj funkcií, s ktorými bol a je kláštor pre odborníkov i záujemcov z radov širšej verejnosti previazaný: škola v prírode & múzeum & Pamiatkový úrad SR.

Video