Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01026
  • Názov projektu: Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
  • Okres realizácie projektu: Nové Mesto nad Váhom
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
  • Webová stránka projektu: www.draskovicovkastiel.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 800 000 €

Základné informácie v kocke

Draškovičov kaštieľ v Čachticiach je historický objekt, pochádzajúci podľa realizovaného architektonicko-historického výskumu zo 17. storočia. Spolu s kostolom tvorí dnes urbanisticky najstaršiu časť obce. Kaštieľ bol v roku 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku a v súčasnosti je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka. Vlastníkom kaštieľa je Trenčiansky samosprávny kraj a správcom pozemku i kaštieľa je Trenčianske múzeum. Kaštieľ je v súčasnosti využívaný ako múzeum zamerané na dejiny obce, bývalého mestečka Čachtice, ako aj na osobu Alžbety Báthory, ktorá preslávila Čachtice na európskej úrovni. Hoci nebola vlastníčkou Draškovičovho kaštieľa, jej osud a povesť najväčšej masovej vrahyne v dejinách Uhorska, ktorá mala dať zabiť niekoľko stoviek mladých dievčat, v ktorých krvi sa mala kúpať s cieľom získania večnej mladosti, nemohli ostať históriou nepovšimnuté.

Popis projektu

Hlavným cieľom tohto projektu je revitalizácia a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Draškovičov kaštieľ, ktorý sa nachádza v obci Čachtice. Je to historický objekt, pochádzajúci podľa realizovaného architektonicko-historického výskumu zo 17. storočia. Rekonštrukcia kaštieľa bude prioritne zameraná na sanáciu objektu v havarijnom stave. Žiadateľ bude súbežne realizovať aj druhú časť rekonštrukcie stavby, ktorá umožní komplexnú obnovu kaštieľa tak, aby bolo možné vložiť nové funkcie do objektu. Kaštieľ bude slúžiť nielen ako miesto prezentácie histórie, múzeum, ale aj ako miesto poskytovania služieb na úrovni 21. storočia. V zrekonštruovaných priestoroch kaštieľa bude návštevníkom poskytnutá možnosť oddychu a občerstvenia v novozriadenej kaviarni, kde budú môcť využiť služby turisticko – informačného centra. Vytvoria a rozšíria sa podmienky na tvorbu nových expozícií, zriadenie kultúrno-kreatívneho centra a konanie kultúrnych a vzdelávacích aktivít v spolupráci s partnerom projektu. Aktivity zamerané na propagáciu pamiatky pomôžu zvýšiť jej návštevnosť, ako aj príjmy z jej obnovy.

Video