Research of mobile zero waste technology for regeneration of used sorbents from industry


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN 01_2021_009
  • Názov projektu: Research of mobile zero waste technology for regeneration of used sorbents from industry
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava III
  • Plánované ukončenie projektu: 31.03.2024
  • Prijímateľ: DEKONTA Slovensko, spol. s r.o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Terminated

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 433 674 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.