Stredisko pre zmenu klímy a environmentálnu výchovu (Living Lab) v Dropie


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 200 000 €

Projekt je realizovaný v programe Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na: https://www.minzp.sk/eea/podporene-projekty/.