Competitiveness of the company by purchasing new technology


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN 02_2021_025
  • Názov projektu: Competitiveness of the company by purchasing new technology
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Banská Bystrica
  • Plánované ukončenie projektu: 31.12.2023
  • Prijímateľ: ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 202 500 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.