Dnešok je mostom k zajtrajšku – Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01013
  • Názov projektu: Dnešok je mostom k zajtrajšku – Dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Košický
  • Okres realizácie projektu: Košice I
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Dominikánsky konvent
  • Webová stránka projektu: www.dominikanigrant.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 834 139 €

Základné informácie v kocke

Dominikánsky kostol v Košiciach bol postavený okolo roku 1290 rádom dominikánskych mníchov. Prvá písomná správa ho spomína už v roku 1303. Pri kostole bol zriadený kláštor, v 14. storočí škola a známa iluminátorská dielňa celosvetového významu. Po veľkom požiari roku 1556 bol kostol v biednom stave, ale oprava v roku 1699 ho čiastočne zmenila na barokový chrám. V roku 1846 však vyhorel po druhýkrát a ďalších 50 rokov prechádzal rekonštrukciami. Dominikánsky kostol je najstarším chrámom mesta, zároveň najstarším zachovaným objektom Košíc vôbec. Jeho veža o 8 metrov prevyšuje vežu Dómu sv. Alžbety a preto je Dominikánsky kostol najvyššou historickou budovou Košíc. Kostol turistov láka aj svojim podzemným svetom, rozľahlými pivnicami a kryptami pod Dominikánskym námestím.

Popis projektu

Predmetom projektu je realizácia reštaurátorských prác na západnej strane polygonálneho uzáveru svätyne, na južnej a východnej strane fasády Dominikánskeho kostola v Košiciach. Reštaurátorské práce zahŕňajú aj obnovu kina v kultúrnom centre Veritas, ktoré je organickou súčasťou Dominikánskeho kostola. Kinosála Lexmann bude vybavená moderným hľadiskom a premietacou technikou. Vytvorením turistickej informačnej kancelárie vo Veritase vzniknú skvalitnené podmienky a služby pre návštevníkov a turistov Dominikánskeho kostola. Turistickí sprievodcovia budú, v spolupráci s partnerom projektu, odborne pripravení a širokej verejnosti sa tak sprístupní nehmotné kultúrne dedičstvo našich starých rodičov – spoločenský bridž. V kostole budú taktiež organizované odborné konferencie zamerané na život a historický odkaz Jozefa Mikuláša Lexmanna, mediálnu gramotnosť a predchádzanie dezinformáciám. Tieto budú obsahovo a metodicky pripravované v súčinnosti s nórskym partnerom. Pre širokú verejnosť budú organizované kultúrno-spoločenské podujatia.

Video