Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01004
  • Názov projektu: Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia Synagógy v Trenčíne
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
  • Okres realizácie projektu: Trenčín
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Židovská náboženská obec v Trenčíne
  • Webová stránka projektu: www.synagogatrencin.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 898 000 €

Základné informácie v kocke

Na začiatku 20. storočia tvorila židovská komunita 15 až 20 percent obyvateľstva Trenčína. Pôvodná drevená synagóga už početnej náboženskej obci nestačila, a tak ju v roku 1913 nahradili novou. Pozoruhodná budova je príkladom raných modernistických trendov, je nadčasovým dielom projektanta berlínskeho ateliéru a trenčianskeho rodáka Richarda Scheibnera a jeho spolupracovníka Huga Pála. V minulosti bohato dekorovanú synagógu poškodilo protižidovské besnenie a vojenské akcie počas druhej svetovej vojny. Pamiatku čakali ďalšie rany počas éry komunistickej totality, keď režim v budove zriadil sklad odevov a necitlivou rekonštrukciou v 70. a 80. rokoch bola zničená unikátna akustika a bohatá výzdoba. Súčasná židovská komunita v Trenčíne a po obnovení aj Židovská náboženská obec v Trenčíne sa dlhodobo snažia o udržiavanie synagógy. Od deväťdesiatych rokov v nej prebehli viaceré čiastkové rekonštrukcie, niektoré opakovane. V zložitej finančnej situácii nebolo možné komplexnejšie zvrátiť jej stav, zabrániť rôznym havarijným situáciám, zastaviť vplyv času a poveternostných podmienok.

Popis projektu

Predmetom projektu je realizácia výraznej obnovy unikátnej budovy, židovskej synagógy v Trenčíne. Vďaka nej, pamiatka mimoriadneho významu získa späť časť svojho pôvodného vzhľadu. Následne sa otvorí pre verejnosť ako moderný kultúrny priestor. V rámci stavených prác prejde strecha a časť interiéru rekonštrukciou, vymenia sa okná na tambure a zreštauruje sa maľba kupoly. Vo vynovených priestoroch bude v nasledujúcich rokoch fungovať kultúrne centrum, ktoré bude verejnosti prezentovať židovskú kultúru a ktoré sa stane miestom pre dialóg medzi majoritou a minoritou. Turisti nájdu vo vstupnej hale miesto prvého kontaktu a v hlavnej sále sa budú organizovať rôznorodé kultúrne podujatia. Navyše v spolupráci so Židovským kultúrnym inštitútom, ktorý je slovenským partnerom projektu, pribudne v synagóge expozícia židovskej kultúry stredného Považia..

Video