Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI01010
  • Názov projektu: Rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže v obci Kružlová
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Prešovský
  • Okres realizácie projektu: Svidník
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Obec Kružlová
  • Webová stránka projektu: www.kruzlovanorway.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 352 701 €

Popis projektu

Projekt je zameraný na fyzický a duševný rozvoj detí a mládeže v obci Kružlová a v partnerských obciach. Vzhľadom na situáciu rómskych detí na Slovensku, sa obec Kružlová snaží zvýšiť ich šance na zamestnanie a zlepšiť ich postavenie v spoločnosti. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie multifunkčného centra pre rozvoj telesných a duševných schopností detí a mládeže. Projekt tiež zahŕňa výstavbu športových zariadení, ponuku vzdelávacích kurzov na podporu zamestnanosti a prednášok spojených s historickou interpretáciou nenávistných prejavov, radikalizácie a diskriminácie. Umelecké a kultúrne vzdelávanie na podporu návratu k rómskym koreňom je tiež významnou súčasťou projektu. Na realizácii aktivít sa podieľajú rómske miestne občianske poriadkové služby a zamestnanci komunitného centra Kružlová, ako aj terénni sociálni pracovníci. Projekt spolupracuje s okolitými obcami, občianskym združením a s nórskym partnerom DMP Bodø.

Video