Vedieť - Rozumieť - Chrániť


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC03P24
  • Názov projektu: Vedieť - Rozumieť - Chrániť
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
  • Okres realizácie projektu: Púchov
  • Plánované ukončenie projektu: 27.02.2023
  • Prijímateľ: Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov
  • Webová stránka projektu: www.gymnazium-pu.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 50 000 €

Projekt je realizovaný v programe Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na: https://www.minzp.sk/eea/podporene-projekty/.