Vedieť - Rozumieť - Chrániť


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC03P24
  • Názov projektu: Vedieť - Rozumieť - Chrániť
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
  • Okres realizácie projektu: Púchov
  • Plánované ukončenie projektu:
  • Prijímateľ: Gymnázium, Ul.1.mája 905, Púchov
  • Webová stránka projektu: www.gymnazium-pu.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 50 000 €