Bilaterálna kultúrna spolupráca medzi Východoslovenskou galériou a Interkulturelt Museum v Oslo


Základné informácie

  • Kód projektu: CLTBF02-12
  • Názov projektu: Bilaterálna kultúrna spolupráca medzi Východoslovenskou galériou a Interkulturelt Museum v Oslo
  • Program: Fond pre bilaterálne vzťahy
  • Kraj realizácie projektu:
  • Okres realizácie projektu:
  • Plánované ukončenie projektu: 24.10.2021
  • Prijímateľ: Východoslovenská galéria
  • Webová stránka projektu:
  • Status: Iniciatíva ukončená

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 3 909 €