Bilaterálna kultúrna spolupráca medzi Východoslovenskou galériou a Interkulturelt Museum v Oslo