Aktívna mobilita a zelené vybavenie v ZŠ Borský Mikuláš


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 29 580 €