Kaštiel Ladce (acronym: MaHoLa)


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT01025
  • Názov projektu: Kaštiel Ladce (acronym: MaHoLa)
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Trenčiansky
  • Okres realizácie projektu: Ilava
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2024
  • Prijímateľ: Silvia Da Col Heisar s.r.o.
  • Webová stránka projektu: www.kastiel-ladce.eu
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 375 966 €

Základné informácie v kocke

Barokový kaštieľ rodiny Motešických bol postavený v roku 1747 na starších základoch. Najvýznamnejším majiteľom barokového kaštieľa bola rodina šľachtickej rodiny historickej Trenčianskej župy Motešických, ktorá kaštieľ vlastnila 150 nasledujúcich rokov. V medzivojnovom Československu patril kaštieľ rádu Vincentiek. V období socializmu bol kaštieľ znárodnený a boli v ňom zriadené učebne a ubytovanie pre študentov miestnej odbornej školy. Počas tohto obdobia došlo k významnému znehodnoteniu kaštieľa, pod ktorého dramatický stav sa neskôr podpísala absencia výkonu správy. V nedávnom období bol kaštieľ opakovane vykradnutý a interiéry boli zničené. V takomto stave sa kaštieľ nachádza dodnes. Súčasní majitelia zabránili jeho degradácii a vykrádaniu inštaláciou kamerového systému a spracovaním projektovej dokumentácie obnovy.

Popis projektu

Predmetom projektu je radikálna obsahová premena časti kaštieľa rodiny Motešických v obci Ladce na kultúrno-kreatívne centrum. Z jeho existencie budú benefitovať miestni občania stimuláciou ich kreatívneho potenciálu a aj miestni aktéri v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Obnovená pamiatka je dodnes miestom s výnimočným genius loci, barokový kaštieľ bol postavený v 18. storočí na starších základoch a začiatkom 20. storočia bol adaptovaný na kláštor. Cieľom projektu je obnova pamiatkovo najhodnotnejšej časti kaštieľa – jeho západného krídla, kde sa nachádzajú dve nárožné vežičky s cibuľovitou strechou. Z obsahového hľadiska, sa projekt zameriava na realizáciu kultúrnych, vzdelávacích a umeleckých aktivít. Zo vzdelávacích akcií je kladený dôraz na budovanie povedomia o rode Motešických, podľa ktorého je kaštieľ pomenovaný, ako aj na výskum histórie miestnej židovskej komunity, ktorá v roku 1942 predstavovala niekoľko rodín.

Video