EMCA - Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít


Základné informácie

  • Kód projektu: CLT02022
  • Názov projektu: EMCA - Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít
  • Program: Kultúra
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava I
  • Plánované ukončenie projektu: 30.04.2023
  • Prijímateľ: Nadácia Milana Šimečku
  • Webová stránka projektu: www.fjuzn.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 182 130 €

Popis projektu

Predmetom projektu je tvorba kultúrneho podujatia festivalu [fjúžn] v Bratislave a v ďalších slovenských mestách, ale aj rôzne nové formáty a aktivity. Aktivity približujú témy migrácie, slobody prejavu, či života a pôsobenia cudzincov a cudziniek na Slovensku. Práve prostredníctvom takýchto aktivít projekt prináša priestor pre posilňovanie hlasu cudzincov a ich komunít a približuje tieto témy aj širokej verejnosti. Projekt tiež umožňuje registráciu mesta Bratislava do medzinárodnej siete ICORN. Sieť združuje mestá poskytujúce útočisko autorom, umelkyniam či novinárom, ktorí sú za svoju tvorbu prenasledovaní. Ambíciou projektu, je aj snaha, aby mesto počas trvania projektu privítalo aj svojho prvého rezidenta či rezidentku, ktorá tu bude môcť tvoriť v bezpečí a slobodne.

Video