Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku


Základné informácie

  • Kód projektu: LDI03020
  • Názov projektu: Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku
  • Program: Miestny rozvoj a inklúzia
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Banská Bystrica
  • Plánované ukončenie projektu: 30.09.2023
  • Prijímateľ: Centrum komunitného organizovania
  • Webová stránka projektu: www.cko.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 173 970 €

Popis projektu

Projekt zlučuje závery z viacerých prieskumov a hodnotení CKO komunitnej práce, pričom sa zameriava najmä na hľadanie líderského potenciálu skrz komunitné organizovanie a využívanie komunikačných nástrojov ako videá, diskusie a podcasty s cieľom scitlivovania polarizujúcich tém v rómskych komunitách. Projekt sa taktiež zameriava na investovanie do advokácie a návrhov na vylepšenia/riešenia dlhodobých problémov v komunitách v oblasti zdravia, vzdelávania, bývania a diskriminácie a realizovanie spoločenských a voľnočasových aktivít s víziou budovania komunity. Projekt chce priniesť komplexnosť vo využívaní jednotlivých nástrojov na zlepšenie postavenia rómskych komunít v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a Slovenskej Ľupči s dôrazom na zapojenie samotných komunít do riešenia ich vlastných problémov.

Video