Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC01P03
  • Názov projektu: Klimaticky odolná Bratislava - Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava II
  • Plánované ukončenie projektu: 27.02.2024
  • Prijímateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
  • Webová stránka projektu: bratislavazelenajsa.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 377 180 €

Projekt je realizovaný v programe Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na: https://www.minzp.sk/eea/podporene-projekty/.