Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC02P04
  • Názov projektu: Akčný plán a opatrenia mesta Brezna zamerané na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Brezno
  • Plánované ukončenie projektu: 12.05.2024
  • Prijímateľ: mesto Brezno
  • Webová stránka projektu: breznoklima.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 1 400 000 €

Projekt je realizovaný v programe Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na: https://www.minzp.sk/eea/podporene-projekty/.