EMPATIA V UMENÍ - EMPATHY IN ART (EMIA)


Základné informácie

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 240 807 €

Popis projektu

Projekt sa zameriava na rozšírenie aktivít Kreatívneho centra Fakulty architektúry a dizajnu STU. Kreatívne centrum je interdisciplinárnou platformu pre neformálne stretnutia, pracovné kontakty a tvorivé aktivity, ktoré odrážajú dôležitosť rozmanitosti kultúrnych prejavov a foriem. Projekt prináša spektrum umeleckých aktivít pre študentov vysokých škôl a širokú verejnosť. Dokumentárne divadelné predstavenie „Tichá generácia“ prepojí generácie seniorov a mladých ľudí v spoločnom zamyslení nad aktuálnymi zmenami okolitého sveta. Putovné vizuálne dielo „Efemérna architektúra“, ktoré vytvoria študenti architektúry, priblíži tému empatie voči znevýhodneným skupinám. Importované umelecké predstavenia budú štartérom sprievodných diskusií na rôzne sociálne témy. Postavený objekt a vytvorený produkt pre špecifické marginalizované skupiny budú výsledkom tvorivých študentských workshopov. Prezentácie v podaní nórskych architektov sa budú venovať téme umeleckej slobody pri tvorbe.

Video