OPATRIO: Web-based application for home care service management


Základné informácie

  • Kód projektu: BIN SGS01_2020_005
  • Názov projektu: OPATRIO: Web-based application for home care service management
  • Program: Obchod a inovácie
  • Kraj realizácie projektu: Banskobystrický
  • Okres realizácie projektu: Brezno
  • Plánované ukončenie projektu: 31.03.2023
  • Prijímateľ: PROROZVOJ, s. r. o.
  • Webová stránka projektu: www.prorozvoj.eu
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 160 488 €

Projekt je realizovaný v programe Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, ktorého správcom je Výskumná agentúra. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na webovej stránke programu: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podporene-projekty/projekty.