Ekoučebňa na GYMPABA (ECG)


Základné informácie

  • Kód projektu: ACC03P16
  • Názov projektu: Ekoučebňa na GYMPABA (ECG)
  • Program: Klíma
  • Kraj realizácie projektu: Bratislavský
  • Okres realizácie projektu: Bratislava V
  • Plánované ukončenie projektu: 27.02.2023
  • Prijímateľ: Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava
  • Webová stránka projektu: www.gympaba.sk
  • Status: Active

Financovanie

  • Schválený projektový grant: 26 500 €

Projekt je realizovaný v programe Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktorého správcom je Ministerstvo životného prostredia SR. Viac informácií o podporených projektoch v tomto programe nájdete na: https://www.minzp.sk/eea/podporene-projekty/.